Γνωσιολογία και Γευσιγνωσία Κρασιού - CNG Infosystems Ltd

Go to content

 
ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
Πληροφορίες:
Τηλ  70070013
Διάρκεια : 7 Ώρες

Με τη λήξη του σεμιναρίου δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.
 
Γιατί να λάβω μέρος στο σεμινάριο;
Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν θα βοηθήσουν στη σωστή σύσταση κρασιού – φαγητού, στην ορθή αντιμετώπιση ερωτήσεων από τους επισκέπτες, καθώς και ακριβείς παροχή πληροφοριών για το περιεχόμενο της λίστας των κρασιών του χώρου και ειδικά του Κυπριακού Οίνου.

Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.
Back to content