Κατάρτιση υπαλλήλων στην εξυπηρέτηση των πελατών - CNG Infosystems Ltd

Go to content

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
Πληροφορίες:
Τηλ  70070013
Διάρκεια : 7 Ώρες

Με τη λήξη του σεμιναρίου δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.
Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.
 
Γιατί να λάβω μέρος στο σεμινάριο;
Κατανόηση επαγγελματικών καθηκόντων, ανάπτυξη τρόπων συμπεριφοράς στην εξυπηρέτηση του πελάτη, καθώς και τρόπων αύξησης των εσωτερικών πωλήσεων.

Back to content