Επαγγελματική εκπαίδευση στα τμήματα τραπεζαρίας και μπαρ - CNG Infosystems Ltd

Go to content

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΑΡ
Πληροφορίες:
Τηλ  70070013
Διάρκεια : 7 Ώρες

Με τη λήξη του σεμιναρίου δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.
Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.
 
Γιατί να λάβω μέρος στο σεμινάριο;
Οι καταρτιζόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι ικανότεροι να γνωρίζουν ακόμα καλύτερα τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, θα αποκτήσουν δεξιότητες και επαγγελματικούς τρόπους αύξησης των εσωτερικών πωλήσεων.

Back to content