Επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη στο τμήμα οροφοκομίας του ξενοδοχείου - CNG Infosystems Ltd

Go to content

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Πληροφορίες:
Τηλ  70070013
Διάρκεια : 7 Ώρες

Με τη λήξη του σεμιναρίου δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.
Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.
 
Γιατί να λάβω μέρος στο σεμινάριο;
 
Αναμένεται ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να αναπτύξουν επαγγελματικούς τρόπους συμπεριφοράς στην εξυπηρέτηση του πελάτη, να αποκτήσουν δεξιότητες και επαγγελματικούς τρόπους απόδοσης των καθηκόντων τους.

Back to content